Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност


Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен
капитал МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“
Бенефициент: Ретро Варна ООД
Обща стойност: 29 972.90лв., от които 25 476.96лв.
европейско и 4 495.94лв. национално съфинансиране.
Начало: 19.02.2021г.
Край: 19.05.2021г