Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност


Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"
Клуб Ретро - Варна
Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): “РЕТРО ВАРНА”ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа:8491.20лв.
 
Начало: 14.07.2021г.
Край: 14.10.2021г.