ПЕТЪК И СЪБОТА (19.08 - 20.08)


ПЕТЪК И СЪБОТА - Купонът е при нас!
RSV: 0886 41 07 07
Заповядайте!
22:00 - 04:00
/Фестивален комплекс/
Очакваме Ви!